W ROKU 2018 PO RAZ DRUGI ODBĘDZIE SIĘ   PRZEGLĄD PIEŚNI EWANGELICKIEJ