chti

Chrześcijańska Telewizja Internetowa ChTI prowadzona jest przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Gliwicach oraz przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Bytomiu-Miechowicach. Uruchomiona w listopadzie 2013 r. prezentuje nie tylko filmy związane z gliwicką oraz miechowicką parafią, ale także rozważania biblijne, zaproszenia na nabożeństwa, rekolekcje i podobne materiały.