Pieśni kompozytorów protestanckich w Zbiorach Pieśni Chóralnych,
Wydawnictwo „Głos Życia”, Katowice
/do użytku wewnętrznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP/
informacje dotyczące zeszytów nr 8-14 dostępne na stronie www.katowice.luteranie.pl

Zeszyt 1. PIEŚNI POCHWALNE /nakład wyczerpany/
1. L. van Beethoven – Bóg moja pieśń
2. J. Gawlas – Chrystus nadzieją świata
3. H.R. Palmer – Chwalcie dziś Boga
4. C. Stein – Gloria
5. muz. Anonim, sł. M. Rej – Hejnał
7. M. Gomółka – Kleszczmy rękoma
9. L. van Beethoven – Niebiosa głoszą
10. M. Gomółka – Nieście chwałę mocarze
11. T. Sikora – Panie, połącz nas
13. J. Gawlas – Tam, gdzie Bóg żywy
14. W. Troschel – Pod Twą obronę
Zeszyt 2. PIEŚNI NA BOŻE NARODZENIE /nakład wyczerpany/
6. Lewis H. Redner – Mieścino mała, Betlejem
10. W.A. Abbey – Słuchaj, jak nam z nieba
13. J. Gawlas – W skromnym miasteczku
Zeszyt 3. PIEŚNI PASYJNE I WIELKANOCNE /nakład wyczerpany/
1. Ch. Wesley, opr. M. Bliwert – Chrystus pan dziś
3. ks. A. Hławiczka – Dziękuję, Ci, mój Boże
5. J. Gawlas – Ludu mój, ludu
8. A. Hławiczka – Wielkanoc
10. T. Sikora – Zwycięstwo Zbawiciela
Zeszyt 4 PIEŚNI MODLITEWNE /nakład wyczerpany/
1. mel. M. Luter, opr. M. Bliwert – Bądź nam miłościw
4. Wacław z Szamotuł – Już się zmierzcha
10. M. Gomółka – Psalm 77 Pana ja wzywać będę
12. F. Silcher – Za rękę weź mnie Panie
Zeszyt 5 PIEŚNI OKOLICZNOŚCIOWE /nakład wyczerpany/
1. C. Schnyder, opr. A. Hławiczka – Błogosław im
2. C.J. Stone – Na skale kościół stoi
4. K. Hławiczka – Pan jest światłem mym
5. M. Bliwert – Pieśń dziękczynienia
6. M. Bliwert – Pieśń konfirmacyjna I
7. M. Bliwert – Pieśń Konfirmacyjna II
12. T. Sikora – Udziel pokoju
Zeszyt 6 PIEŚNI OGÓLNE /nakład wyczerpany/
2. ks. A. Hławiczka – Chwała (z organami)
3. J.S. Bach – Czyż tron Twój, Panie
5. M. Bliwert – Wspaniały świat
Zeszyt 7 PIEŚNI Z TOWARZYSZENIEM ORGANÓW /nakład wyczerpany/
1. ks. A. Hławiczka – Chwała
2. J.S. Bach – Jezu, meine Freunde
3. ks. A. Hławiczka – Modlitwa w Getsemane
4. M. Bliwert – Milion kościołów

Zeszyt 8 ŚPIEWAJ PANU PIEŚŃ NOWĄ
1. H. Schütz – Śpiewajcie Panu Nową Pieśń
2. J.S. Bach – Zachowaj nas
8. C. Stein – Bóg twierdzą mą
10. J. Gawlas – Panie, Sam Twój Kościół
11. M. Bliwert – Pieśń wznoszą usta, serce me
Zeszyt 9 PIEŚNI NA BOŻE NARODZENIE
1. A. Korfanty, opr. M. Bliwert – W Betlejem, w noc ciemną
2. A. Korfanty, opr. M. Bliwert – Wigilijna noc
3. J. Brahms, opr. K. Hławiczka – Kołysanka
10. F. Mendelssohn-Bartholdy – Słuchaj, brzmi aniołów pieśń
12. J. Sztwiertnia – Święta noc się do nas zbliża
21. E.S. Lorenz – Na Judei błoniach
Zeszyt 10 JAN SEBASTIAN BACH
Wszystkie pieśni w zeszycie
Zeszyt 11 PIEŚNI KOMPOZYTORÓW ŚLĄSKICH
1. J. Gawlas – Chwałę daj Panu
2. T. Sikora – Bóg ponad wszystko
5. M. Bliwert – Modlitwa
6. J. Sztwiertnia – My dziedzicami Słowa
8. M. Bliwert – Pieśń wędrowca
9. J. Gawlas – Pieśń nową Panu zaśpiewam
10. ks. A. Hławiczka – Siedem słów Chrystusa na krzyżu (z organami)
11. M. Bliwert – Słowa Twego dar szlachetny
12. M. Bliwert – Trwaj przy mnie, trwaj
13. T. Sikora – Zaśpiewaj Panu nową pieśń
14. A. Harder, opr. T. Sikora – Zaśpiewaj pieśni, serce me
15. K. Hławiczka – Królu mój
Zeszyt 12 PIEŚNI PASYJNE I WIELKANOCNE
1. T. Sikora – Krzyż, Jezus, Cierpienie
2. T. Sikora – Bóg, Jezus, Golgota
3. T. Sikora – Jezus na krzyżu
6. M. Bliwert – Pieśń na Wielki Piątek
7. J.S. Bach – Stoją trzy krzyże
8. T. Sikora – Twa wola niech się stanie
9. J. Trzanowski, opr. T. Sikora – Tyś cierpiał, Zbawicielu
11. R. Lowry – Alleluja, zmartwychwstał Pan
12. J.H. Lützel – Chrystus Pan powstał
13. T. Sikora – Jasny, wspaniały dzień
14. T. Sikora – Na trzeci powstał dzień
16. T. Sikora – Pieśń – Hasło na Wielkanoc
17. T. Sikora – Poranek niedzielny już dnieje
Zeszyt 13 PIEŚNI OGÓLNE
1. H. Vulpius – Ach, zostań z łaską swoją
2. Leil Naylor Morris – Bliżej, o bliżej
3. muz. Lünenburg 1668, Vien de 1776, Leipaig 1819 – Boże Wielki
4. J.B. Kőnig – Chcę kochać Ciebie
5. muz. Ansbach 1664/65, Halle 1714 – Chwałę daj Panu
6. szwedzka mel. ludowa – Gdy na ten świat spoglądam
7. M. Koch – Gwiazdą w mych ciemnościach
8. R. Worell – Módl się dalej
9. J.A. Freylinghausen – O miłości, coś stworzyła
10. Anonim – O, wspaniały królu
12. J. Neander – Pan Bóg jest obecny
14. G.F. Root – Pójdź do Jezusa
15. A. Drese – Toruj, Jezu, sam
16. H.P. Main – Ujmij mą dłoń
19. B.M. Ramsey – Wierzyć mnie, Panie, ucz
20. J.P. Schück – Za Jezusem chętnie powędruję
Zeszyt 14 CHRYSTUS BYŁ W ŚMIERCI MOCY
1. M. Luter – Chrystus był w śmierci mocy
2. Wacław z Szamotuł – Powszednia spowiedź
3. M. Gomółka – Będę Cię wielbił, mój Panie
4. J.H. Schein – Tysiąckrotnie pozdrowiony
5. J. Crüger – Chwalmy dziś Pana
6. J.G. Ebeling – Słońce złociste
7. J.S. Bach – Biedna duszo
8. G.F. Haendel – Córko syjońska
9. F. Mendelssohn-Bartholdy – Panie, bądź łaskaw
10. F. Mendelssohn-Bartholdy – Pan jest stróżem moim
11. J. Sztwiertnia – Do pieśni
12. M. Drischner – Halleluja
13. K. Hławiczka – Me serce pląsa, śpiewa
14. K. Hławiczka – Wielu na zgubny zbłąkało się trakt
15. J. Gawlas – Tam, gdzie Bóg żywy
16. ks. A. Hławiczka – Jam jest z wami po wszystkie dni
17. M. Bliwert – Wiara, miłość, nadzieja
18. M. Bliwert – Kyrie
19. J. Podola – Pieśń dziękczynienia
20. J. Podola – Psalm 23

Pieśni kompozytorów protestanckich w Zbiorze Pieśni Kościelnych na chór mieszany
Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. Trójcy, Warszawa 1993

4. J.P. Schmidt – Bogu chwała
5. ks. W. Missol – Chcę blisko Ciebie być
7. ks. W. Missol – Dzień świąteczny
8. ks. W. Missol – Żyj i trwaj
9. ks. W. Missol – Uwielbiam Cię Boże
12. J.S. Bach, opr. Ks. W. Missol – Biedna duszo
14. J.W. Herrmann – Hosanna, dziś śpiewamy Tobie
16. J. Sztwiertnia – Do pieśni
20. J. Podola – Pieśń dziękczynienia
21. Fr. Lorenz – Chwalcie Pana wszyscy
23. Ch.H. Gabriel – Bądź pochwalony
24. L. van Beethoven – Podnieście bramy
25. C. Malan – Czekaj, duszo moja
26. F. Abernethy – Nie mogę pojąć
27. K. Bukat – Siedem słów Chrystusa
32. F. Schneider – Zachowaj nam Panie

Kompozytorzy protestanccy, obecni w powyższych zbiorach pieśni chóralnych:
W.A. Abbey, F. Abernethy, J.S. Bach, L. van Beethoven, M. Bliwert, J. Brahms, K. Bukat, J. Crüger,
A. Drese, M. Drischner, J.G. Ebeling, J.A. Freylinghausen, Ch.H. Gabriel, J. Gawlas, M. Gomółka,
G.F. Haendel, A. Harder, J.W. Herrmann, ks. A. Hławiczka, K. Hławiczka, M. Koch, A. Korfanty,
J.B. Kőnig, E.S. Lorenz, Fr. Lorenz, R. Lowry, M. Luter, F. Lubrich, J.H. Lützel, H.P. Main, C. Malan,
F. Mendelssohn-Bartholdy, ks. W. Missol, Leil Naylor Morris, J. Neander, H.R. Palmer, J. Podola,
B.M. Ramsey, Lewis H. Redner, G.F. Root, J.H. Schein, J.P. Schmidt, F. Schneider, C. Schnyder,
J.P. Schück, H. Schütz, T. Sikora, F. Silcher, C. Stein, C.J. Stone, J. Sztwiertnia, W. Troschel,
J. Trzanowski, H. Vulpius, Wacław z Szamotuł, Ch. Wesley, R. Worell.