ZGŁOSZENIE MOŻNA POBRAĆ ZE STRONY PARAFII EWANGELICKIEJ W KATOWICACH WWW.KATOWICE.LUTERANIE.PL