SYNOD DIECEZJALNY

W sobotę 24.02.2018 roku w Katowicach obradował Synod Diecezji Katowickiej, podczas którego zatwierdzano sprawozdania za rok 2017  poszczególnych komisji diecezjalnych, Rady Diecezjalnej oraz finansowe diecezji oraz dyskutowano na temat konfirmacji.