Radio Katowice

Luterańska audycja radiowa „Głos Życia” na antenie Radia Katowice w każdą niedzielę i święta o godz. 7:10

UKF 102,2 MHz (Katowice)

UKF 103,00 MHZ (Bielsko Biała)

UKF 98,40 MHz (Częstochowa)

UKF 97,00 MHz (Racibórz)

Zasięg: województwo śląskie, tereny graniczne sąsiednich województw, graniczne rejony Czech (Zaolzie) i Słowacji.

Radio Doxa Opole

Audycja „Echo Ewangelickie” – rozważanie, informacje z życia Kościoła w każdą sobotę 17.20-17.50.

UKF 107,9 MHz

Zasięg: województwo opolskie i obrzeża sąsiednich województw.

Radio Opole

„Okruchy ze Stołu Pańskiego” – rozważanie w trzecią niedzielę miesiąca o godz. 6.15-6.25. Program „Forum Wiary” – rozmowa na aktualne tematy z życia Kościoła w każdą niedzielę o godz. 6.45-6.55.

UKF 103,2 MHz

Zasięg: województwo opolskie i obrzeża sąsiednich województw.