Ku nowemu odczytaniu Marcina Lutra i jego spuścizny

Ekumeniczna działalność w roku 2021 nie obfitowała w spektakularne wydarzenia, które  znalazłyby się w centrum publicznej uwagi i wzbudziłyby zainteresowanie mediów. Nie był to jednak rok bierności ekumenicznej.

Chciałbym zwrócić uwagę na pozycję książkową, która moim zdaniem ma charakter przełomowy w badaniach nad Lutrem i jego spuścizną. Jej autorami są ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser i pani prof. dr hab. Anna Zellma.

Ze względu na jej wyjątkowy charakter, a przede wszystkim zawartą w niej treść, praca wymienionych autorów została nie tylko zauważona, ale i wyróżniona przez Watykan
i Światową Federację Luterańską.

Cóż to za książka i gdzie ją można nabyć? Tytuł oryginału brzmi: Die ökumenische Pädagogik von Papst Franziskus. Auf dem Weg zu einem neuen Verständnis von Martin Luther und seinem Erbe czyli Ekumeniczna pedagogia papieża Franciszka. Ku nowemu odczytaniu Marcina Lutra i jego spuścizny.

Oryginalny tytuł jest w języku niemieckim, ponieważ praca ks. prof. Glaesera i prof. Anny Zellmy została wydana nakładem Vandenhoeck & Ruprecht Verlage, prestiżowej oficyny wydawniczej, publikującej głównie poważne, wartościowe prace naukowe.

Autorzy podjęli temat nowatorski dotyczący bardzo ważnych relacji ekumenicznych pomiędzy Kościołem Rzymskokatolickim i Luteranizmem. Można powiedzieć, że publikacja ma zasięg międzynarodowy i stanowi bardzo cenne podsumowanie 500 rocznicy Reformacji, którą obchodzono ekumenicznie na świecie i w Polsce w 2017 roku.

Książka stanowi wynik interdyscyplinarnych badań naukowych z zakresu historii, nauk społecznych, teologii, ekumenizmu i pedagogiki. Czytelnicy mogą się dowiedzieć, jak kształtowała się ocena Marcina Lutra jako człowieka, teologa, reformatora na przestrzeni wieków i to zarówno w oczach rzymskokatolickich badaczy, publicystów, ale także w oczach spadkobierców Reformacji.

Autorzy nie tylko opisują wydarzenia ekumeniczne ostatnich dziesięcioleci z głęboką analizą teologiczną i społeczną. Wskazują na momenty przełomowe w dialogu ekumenicznym. Wyciągają wnioski i wskazują na kierunki dalszego ruchu ekumenicznego.

Ekumeniczna pedagogia papieża Franciszka. Ku nowemu odczytaniu Marcina Lutra
i jego spuścizny
to pozycja, którą powinni się zainteresować i przeczytać nie tylko teolodzy
i ekumeniści, ale również historycy, socjolodzy, świeccy i duchowni. Jest to praca naukowa, ale, co trzeba podkreślić, napisana językiem przystępnym dla każdego czytelnika.

Mam nadzieję, że bardzo szybko zostanie przetłumaczona na język polski i wydana
w naszym kraju.

Dziękuję autorom za podjęcie trudu zakończonego sukcesem. Na razie połowicznym. Pełnym sukcesem będzie wydanie Ekumenicznej pedagogii również po polsku.

                                                                                  ks.bp dr Marian Niemiec

Biskup Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

Przewodniczący Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej