Podstawą wiary ewangelików jest Ewangelia, czyli Dobra Nowina. Jesteśmy największym protestanckim Kościołem w Polsce, do którego należy około 70 tys. wiernych. Diecezja Katowicka jest jedną z sześciu diecezji naszego Kościoła.

Kościół Ewangelicko-Augsburski wywodzi się z tradycji Reformacji zapoczątkowanej w 1517 r., a jego biblijną naukę można streścić w kilku reformacyjnych hasłach.

Tylko Chrystus – jedynym Zbawicielem świata, Panem życia i śmierci, jedynym i prawdziwym pośrednikiem między Bogiem Ojcem a człowiekiem jest Jezus Chrystus. Jedynie Bóg jest godny wszelkiego uwielbienia, co wyklucza na podstawie Pisma Świętego pośrednictwo Marii i świętych na drodze zbawienia człowieka.

Tylko Wiara – oznacza, że tylko wiara prowadzi do zbawienia, a nie działanie Kościoła lub człowieka. Dobre uczynki są naszą chrześcijańską powinnością i wyrastają z wiary, która jest aktywna w miłości do Boga i bliźniego. Wiara powinna przynosić owoce w życiu codziennym.

Tylko Łaska – żadne dzieło ludzkie, żaden szczególny wysiłek lub czyn człowieka (nawet człowieka pobożnego) nie może go zbawić. Bóg daje zbawienie z łaski, człowiek może ten dar przyjąć wiarą.

Tylko Pismo Święte – tylko ono jest normą nauki i życia Kościoła. Biblia jest wielkim darem, natomiast jej treść zapisem relacji człowieka z Bogiem i świadectwem wspaniałej obietnicy danej przez Stwórcę. Wiary i życia nie może kształtować tradycja, czy ludzkie dogmaty. Wiara wyrasta jedynie ze Słowa Bożego.

W większości parafii oprócz niedzielnych nabożeństw odbywają się w trakcie tygodnia spotkania różnych grup: osób starszych, spotkania biblijne, a także grupy młodzieżowe.

Więcej informacji znajdziesz w zakładce „W co wierzymy” na portalu luteranie.pl.