Synod Diecezji Katowickiej powołał do życia Fundację Diakonii im. Matki Ewy

Fundacja została zarejestrowana pod numerem KRS 0000779632 dnia 11.05.2019 r