Diakonia Polska jest organizacją charytatywną Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP posiadającą status organizacji pożytku publicznego. Mottem naszej działalności są biblijne słowa: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście” (Ewangellia Mateusza 25,40).

Parafie naszej diecezji prowadzą szeroką działalność diakonijną – dom opieki, kluby seniorów, świetlice, wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego.

Skontaktuj się z najbliższą parafią i zapytaj o możliwości.

CENTRUM DIAKONIJNE

Katowice – Ewangelickie Centrum Diakonijne „Słoneczna Kraina”

WYPOŻYCZALNIE SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

Chorzów – w godzinach pracy kancelarii parafialnej

Katowice – poniedziałek, godz. 9:00-13:00 oraz czwartek, godz. 13:00-17:00

Jastrzębie Zdrój – poniedziałek, godz. 15:00 – 17:00 oraz wtorek, godz. 9:00 – 11:00

Opole – środa, godz. 15:00 – 17:00

Zabrze – wtorek i czwartek, godz. 9:00-13:00 i 15:00-17:00.

ŚWIETLICE I INNE

Zabrze – świetlica socjoterapeutyczna „Szansa” – poniedziałek, środa i piątek, godz. 15:00-18:00