W większości parafii naszej diecezji organizowane są szkółki niedzielne, czyli nabożeństwa dla dzieci prowadzone przez przygotowane do takiej pracy osoby.

Szkółki niedzielne odbywają w trakcie normalnych nabożeństw.