BPGA

Zarząd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa informuje Państwa,

że Walny Zjazd BPGA w roku 2019 odbędzie się

w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Hołdunów Lędziny

(diecezja katowicka) dnia 20.06.2019 r.

Obrady Delegatów 156 Walnego Zjazdu BPGA rozpoczną się na terenie

 Hotelu PINOCY (na przeciw Kościoła) ul. Waryńskiego 35 o godz. 10:00,

podczas którego zostanie wybrany nowy Zarząd BPGA

oraz odbędzie się podział subwencji 2019.

Uroczyste nabożeństwo odbędzie się godz. 12:30 w Kościele przy ul. Ruberga 1,

a Słowo Boże wygłosi Prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

ks. dr Adam Malina.

 

ZAPRASZAMY!!!