Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 7 września w Katowicach zmarła małżonka ks. Alfreda Biety, śp. Krystyna Mandrysz-Bieta. Z łaski Boga przeżyła 77 lat, z tego w małżeństwie z ks. Alfredem Bietą 22 lata.

Pożegnanie śp. Krystyny Mandrysz-Biety rozpocznie się nabożeństwem żałobnym w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach w sobotę, 14 września br. Początek o godz. 11.00.

Po nabożeństwie w kościele, urna z prochami zostanie złożona na cmentarzu ewangelickim przy ul. Francuskiej w Katowicach.