W związku z brakiem zainteresowania- zbyt mała ilość zgłoszeń- Diecezjalna Komisja Wychowania Chrześcijańskiego odwołuje Diecezjalne Spotkanie Nauczycieli, które miało odbyć się 26 października w Katowicach..