ŻYCZENIA BISKUPA DIECEZJALNEGO

Albowiem dziecię narodziło się nam,

Syn jest nam dany i spocznie władza

na jego ramieniu….

 Iz 9,5

 

„To nie jest moje ani Twoje dziecko,
to jest nasze wspólne dziecko,
to jest wspólne dobro całej ludzkości.
W tym ofiarowanym nam przez Boga darze zjednoczona jest ludzkość całego świata
wszystkich epok, wszystkich czasów”

 Matka Ewa

Niech Boży Syn, Dzieciątko Jezus
zjednoczy w czasie nadchodzących świąt
ludzkość całego świata w radości,
miłości i pokoju.

Niech Jego władza obejmie nasze życie,
nasze domy, rodziny, nasze Kościoły.

Niech Boży dar będzie przekazywany
z serca do serca.
I niech On będzie pokojem.

 

    Z najserdeczniejszymi
świątecznymi życzeniami

ks. bp Marian Niemiec z małżonką