Nowy proboszcz w Pokoju

W niedzielę 29.12.2019 roku w Pokoju został wprowadzony w urząd proboszcza dotychczasowy administrator tej parafii ks. Eneasz Kowalski. Wprowadzenia dokonał ksiądz biskup Marian Niemiec w asyście ks. proboszcza Ryszarda Pierona i ks. proboszcza Wojciecha Prackiego.