ŻYCZENIA

„Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia” 1 J 5,12

„Jakże pięknie objawia się życie w budzącej się na wiosnę przyrodzie! A jakże okrutne są objawy śmierci!

Tylko w tym stopniu, w jakim żyje w nas zmartwychwstały Chrystus, żyjemy
i my, zaś w takim stopniu, w jakim jesteśmy pogrążeni w samych sobie, tkwimy w okowach śmierci.

Tylko W Księciu Żywota posiadamy życie, nad którym śmierć straciła władzę”.

Matka Ewa

 

Niech w  Wielkanoc 2020 roku Zmartwychwstały Syn Boży stanie znów przed nami z zapewnieniem: „Nie bój się. Ja jestem pierwszy i Ostatni, Żyjący. Byłem martwy, a oto żyję na wieki wieków” Obj. 1,18.  Byśmy  mimo panoszenia się śmierci, chorób i cierpienia, żyli bez lęku i niepewności w Chrystusowym pokoju i radości. Bo mamy życie, nad którym śmierć utraciła władzę.

 

Z radosnym Alleluja

Ks. bp Marian Niemiec