W sobotę 5 marca w parafii w Katowicach odbyło się kolejne Forum Diakonijne. Udział wzięli przedstawiciele z parafii w Zabrzu, Mikołowa, Pszczyny i Katowic oraz Zarząd Fundacji im. Matki Ewy, Prezes Fundacji p. Magdalena Fornal oraz dyrektor Domu Opieki w Miechowicach. Spotkniu przewodniczył i prowadził ks. Bp Marian Niemiec