Synod Diecezjalny

W sobotę 4.03.2023 r w Katowicach obradował Synod Diecezjalny. Podczas obrad odbyły się wybory świeckich kandydatów do Synodu Kościoła. Wyborom przewodniczył Radca Konsystorza ks. Marcin Orawski z Wrocławia w obecności Radcy Konsystorza p. Karola Wernera z Łodzi. Do Synodu Kościoła zostali wybrani w kolejności alfabetycznej:

Cebula Jakub ( Kraków), Marek Adam (Gliwice), Marek Tomasz (Żory), Polak Bożena , Watut Marek (Pszczyna)

W drugiej części przedstawione zostały sprawozdania za rok 2022 zakończone udzieleniem absolutorium Radzie Diecezjalnej.