Wprowadzenie nowej rady parafialnej w Wirku

Świętowanie w Rudzie Śląskiej
W drugą niedzielę września ewangelicy z Rudy śląskiej tradycyjnie wspominali poświęcenie swojego kościoła. Tegoroczne święto miało szczególny charakter. 113 pamiątka poświęcenia kościoła była okazją do dziękczynienia za zakończony remont wnętrza świątyni. Była też połączona z uroczystością wprowadzenia w urzędowanie nowej rady parafialnej.
Kościół Odkupiciela znajdujący się w rudzkiej dzielnicy Wirek zbudowano w latach 1901-1902 według projektu wrocławskiego architekta Felixa Henryego. Zbudowany dosłownie na węglu obiekt wielokrotnie ulegał uszkodzeniom w wyniku eksploatacji górniczej. Ostatnie dotkliwe szkody górnicze nastąpiły w latach 2008-2009 i doprowadziły do spękania ścian oraz posadzki kościoła, a w rezultacie do przeprowadzenia kapitalnego remontu wnętrza.
W wyniku trwającego w latach 2013-2015 remontu kościoła wykonano na całej jego powierzchni przeponę żelbetową stabilizującą bryłę świątyni, położono granitową posadzkę i zrekonstruowano modrzewiowe podesty pod ławkami. Pomalowano również wnętrze kościoła i odnowiono ławki. Odnowione zostały również granitowe progi i schody. Kościół zyskał nowy blask dzięki ofiarowanemu, nowemu dywanowi w prezbiterium, odnowionym klęcznikom oraz nowemu wystrojowi zakrystii. Zamiast tablicy pamiątkowej upamiętniającej remont, w przedsionku wmurowano zachowaną mozaikę – fragment pierwotnej posadzki kościoła.
Zgromadzony zbór w murach świątyni przywitał wirecki proboszcz – ks. Marcin Brzóska. Wraz z radnymi powitał zwierzchnika Diecezji katowickiej – ks. bp Mariana Niemca i przekazał życzenia z okazji pierwszej rocznicy konsekracji i wprowadzenia w urzędowanie biskupa diecezjalnego. W nabożeństwie wzięli udział również ks. radca Henryk Reske z Orzesza oraz ks. Alfred Bieta – emerytowany duszpasterz parafii w Wirku.
Kazanie wygłosił Ks. bp Marian Niemiec, który dokonał również uroczystego wprowadzenia w urzędowanie rady parafialnej. Ksiądz biskup wyraził radość z faktu, iż kolejna świątynia w diecezji odzyskała swój blask.
Ks. Marcin Brzóska przypomniał etapy remontu wnętrza kościoła oraz podziękował wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób byli w niego zaangażowani.
Muzycznie nabożeństwo ubogacił chór parafii w Wirku oraz duet Marcin Klaus – fletnia Pana i Zuzanna Kubies – organy.
Po nabożeństwie odbyło się przyjęcie w Sali parafialnej, w czasie którego słowa pozdrowień przekazali zaproszeni goście, w tym min przedstawiciele władz samorządowych miasta Ruda Śląska.
Ks. Marcin Brzóska