W Bibliotece Śląskiej w Katowicach plac Rady Europy 1 od października zawsze w czwartki o godz. 17.00 odbywać się będą spotkania, w czasie których będzie wygłoszona prelekcja, następnie będzie prowadzona dyskusja przy kawie i śląskim kołoczu. Zaproszeni są wszyscy zainteresowani. Pierwsze spotkanie 15 października 2015 r.,
temat: Dwa tysiące lat obecności chrześcijaństwa w świecie
prowadzący: ks. prof. dr hab. Henryk Olszar – UŚ Wydział teologiczny (KRK)