życzenia świąteczne

„I rzekł do nich anioł: Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym”. Łuk 2, 10-11.
Marcin Luter napisał:
„Kazanie aniołów głosi, że to dziecię jest naszym Zbawicielem,
przynoszącym nam wiele pociech i radości, jak największy skarb.
Gdzie On przebywa, tam spogladają wszyscy aniołowie i sam Bóg.
Ten skarb złożył Bóg nie tylko na łonie matki, ale także w twoje i moje ręce”.
Niech ten największy skarb, jakim jest Boży Syn, Zbawiciel
błogosławi w nadchodzące świąta i w każdym dniu 2016 roku.
Ks. bp dr Marian Niemiec