W sobotę 05 marca 2016 roku będzie obradował Synod Diecezji Katowickiej. Obrady synodu rozpoczną się o godz. 10.00 nabożeństwem komunijnym w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach. Synod wiosenny poświęcony jest sprawozdaniom za rok poprzedni oraz omawianiu planów na rok bieżący.