Światowy dzień modlitwy

Hasłem tegorocznego Dnia są słowa: „Przyjmując dzieci, Mnie przyjmujecie”.