Róże Lutra w Diecezji Katowickiej

W sobotę 5 marca br. nabożeństwem w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach rozpoczęły się obrady Synodu Diecezjalnego Diecezji Katowickiej.

Kazanie podczas nabożeństwa wygłosił ks. Jan Badura z Pszczyny. Zostały również wręczone kolejne wyróżnienia diecezjalne „Róża Lutra”, przyznane ewangelikom zaangażowanym w życie swoich parafii, swoją postawą i pracą służącym Kościołowi i społeczeństwu.

Tegoroczne nagrody otrzymali:

– ks. Jan Badura – za długoletnią służbę w Kościele, bycie dobrym duszpasterzem i kaznodzieją oraz za szerokie spojrzenie na Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce i zaangażowanie w jego rozwój oraz podkreślanie jego wartościowej obecności w świecie

– Henryk Barcz – za zaangażowanie i zasługi w życie muzyczne Diecezji poprzez powołanie i prowadzenie w Kluczborku zespołu puzonistów oraz za propagowanie ewangelickich pieśni na zewnątrz Kościoła

– Joanna Głogowska – za działalność w parafii w Zabrzu, szczególnie na płaszczyźnie diakonijnej, z myślą o osobach samotnych, sędziwych i chorych; jej ukoronowaniem było powstanie Klub Seniora przy parafii ewangelickiej w Zabrzu

– Manfred Mencel – za wieloletnie zaangażowanie w działalność parafii w Kluczborku, zwłaszcza za wieloraką bardzo cenną pomoc przy remontach kościołów i budynków parafialnych

– Anna Rakowicz – za wielostronne, długoletnie zaangażowanie się w życie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jastrzębiu Zdroju oraz nieustanną gotowość służenia i pomocy w pracy parafialnej

– Irmgarda Wacławik – za działalność w parafii w Zabrzu, szczególnie na płaszczyźnie diakonijnej, z myślą o osobach samotnych, sędziwych i chorych; jej ukoronowaniem było powstanie Klub Seniora przy parafii ewangelickiej w Zabrzu

Po nabożeństwie odbyły się obrady Synodu. Głównym celem tej sesji Synodu było przyjęcie sprawozdania z życia i działalności Diecezji, Rady Diecezjalnej i Biskupa Diecezjalnego, sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz przyjęcie zamierzeń wraz z preliminarzem budżetowym na 2016 rok. Dyskutowano również o różnych aspektach życia parafii i diecezji. Gościem Synodu była dyrektor Muzeum Śląskiego, Alicja Knast, która poinformowała o planowanej w muzeum wystawie z okazji 500 lat Reformacji.