życzenia  biskupa

Jezus żyje! Z nim i ja! Śmierci gdzież twej grozy cienie?

Jezus żyje, więc mi da zmartwychwstanie i zbawienie!
Do swej chwały przyjmie mnie, w tej nadziei wytrwać chcę.

ŚE 178,1

 

 

 

Nadzieja na zmartwychwstanie i życie wieczne niech będzie stale umacniana i utwierdzana przez Zmartwychwstałego Pana, który i dzisiaj przychodzi i pozdrawia „Pokój wam”.

Niech tegoroczne święta Zmartwychwstania Pana Jezusa napełnią serce radością, pokojem i żywą nadzieją, które przemogą wszelki smutek, niepokój i zwątpienie.

 

 

                                                                                              Ks. bp Marian Niemiec