500 lat Reformacji w Nowym Sączu

W dniu 23 czerwca 2017 r. w Parafii Ewangelicko – Augsburskiej Przemienienia Pańskiego odbyły się uroczystości związane z 500 Lat Reformacji. Uroczystości szczególne ponieważ swoim patronatem objął i wspomógł finansowo Prezydent Miasta Ryszard Nowak, za co serdecznie dziękujemy. W związku z tym mogliśmy swoją konferencję odbyć w głównej sali miejskiego ratusza, a także zorganizować koncert Pani Beaty Bednarz na sądeckim rynku.

Konferencja rozpoczęła się o godz. 15.30, którą rozpoczął i przywitał zaproszonych gości ks. Dariusz S. Chwastek. Wśród nich znaleźli się Najprzewielebniejszy ks. bp dr Marian Niemiec zwierzchnik diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP, Ojciec Józef Polak, proboszcz parafii rzymsko – katolickiej św. Ducha w  Nowym Sączu, ks. Bogusław Skotarek Proboszcz parafii rzymsko – katolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krynicy Zdroju, dziekan dekanatu Krynica Zdrój, ks. mitrat Jan Pipka proboszcz Parafii greko – katolickiej św. Piotra i Pawła w Krynicy Zdroju, ks. Piotr Pupczyk proboszcz Parafii prawosławnej pw św. Równego apostołom Księcia Włodzimierza Wielkiego, Pastor Jacek Orłowski Kościoła zielonoświątkowego w Nowym Sączu dziekan okręgu południowo – wschodniego, wicemarszałek województwa małopolskiego Pan Leszek Zegzda, Z-ca prezydenta miasta Nowy Sącz Pan Jerzy Gwiżdż, Radny i Przewodniczący osiedla Stare Miasto Pan Przemysław Gawłowski, Z-ca dyr. Zakładu Karnego kpt. Sławomir Bogacz, dyr. Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Sączu Pan Artur Franczak, Przedstawiciel Sądeckiego Stetla i Domu Historii Pan Łukasz Połomski.

Po przywitaniu zabrali głos ks. Bp. Marian Niemiec, wicemarszałek województwa Pan Leszek Zegzda i wiceprezydent Pan Jerzy Gwiżdż.

Wykład na temat Luter i Reformacja wygłosił Pan dr Jerzy Sojka pracownik naukowy i wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W swoim wystąpieniu nakreślił rys historyczny, a także teologiczny Reformacji w łonie Kościoła Powszechnego. Wszyscy słuchacze mogli w doskonały i przystępny sposób dowiedzieć się co skłoniło ks. dr. Marcina Lutra do wystąpienia z inicjatywą dysputy teologicznej, która w późniejszym czasie przerodziła się w konfrontację mnicha augustiańskiego z Kościołem Powszechnym.

Po referacie odbyła się krótka przerwa, po której nastąpiła dysputa w gronie ekumenicznych gości, którzy przedstawili swoje poglądy i odnieśli się do skutków Reformacji w XXI w.. Dyskusję poprowadził z w/w duchowieństwem Pan dr Jerzy Sojka. Wysłuchaliśmy przemyśleń, które tchną optymizmem i napawają nas wszystkich radością, ponieważ po tylu latach możemy wspólnie usiąść i porozmawiać bez żadnych barier i przeszkód, możemy wspólnie nieść światło Chrystusowej Ewangelii, a co ważne i godne podkreślenia możemy ubogacać się nawzajem i czerpać ze swoich doświadczeń wynikających z pracy duszpasterskiej.

O godz. 18.30 na sądeckim rynku odbył się koncert Beaty Bednarz. Aura była dla nas łaskawa, dlatego mogliśmy usłyszeć wspaniałą muzykę i świadectwo wyśpiewane, które daje tyle energii i mocy, że możemy żyć razem i dziękować Bogu za jego łaskę i błogosławieństwo.

Ks. Dariusz S. Chwastek