Ewangelik znów do czytania

Bp Marian Niemiec tak rozpoczyna wstępny tekst tego pisma:

Z wielką radością oddajemy do rąk czytelników po 6 letniej przerwie nowy numer Ewangelika, kwartalnika Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Ostatni Ewangelik nosił numer 1(25)/2009. Warto wspomnieć, że pierwszy numer Ewangelika został wydany w 2003 roku z inicjatywy śp. ks. bpa Tadeusza Szurmana, jako kontynuacja informatora o takiej samej nazwie ukazującego się w formie zeszytów w latach 1984 – 1994.

Cel wydawania kwartalnika Ewangelik pozostaje niezmienny. W pierwszym numerze z 2003 roku ks. bp Tadeusz Szurman napisał: „Kwartalnik Ewangelik pragnie zagościć w Państwa domach jako czasopismo religijne, które ma na celu integrację środowisk ewangelickich, szczególnie w Diecezji Katowickiej obejmującej teren dzisiejszych województw śląskiego, opolskiego, małopolskiego i podkarpackiego, i zawierającej bogatą i różnorodną spuściznę historyczną ewangelicyzmu. Cel ten Redakcja chce osiągnąć przede wszystkim poprzez prezentację aktualnych wiadomości z życia diecezji i naszych parafii, druk artykułów o religijnej tematyce budującej, prezentację dorobku współczesnej myśli teologicznej oraz zaznajamianie z ważnymi dokumentami kościelnymi”.

Redakcję wznowionego Ewangelika tworzą: dr Jadwiga Badura, ks. bp dr Marian Niemiec i Katarzyna Kowalska (współpraca). Kontakt z redakcją: ewangelik@luteranie.pl.

Pismo można nabyć w siedziebie diecezji w Katowicach i parafiach Diecezji Katowickiej.