W sobotę 9 marca 2019 roku w Katowicach będzie obradował Synod Diecezji Katowickiej. Obrady Synodu rozpocznie uroczyste nabożeństwo podczas którego  wręczone zostaną nagrody „RÓŻA LUTRA” dla zasłużonych współwyznawców naszej diecezji. Początek godz.10.00 KOściół Zmartwychwstania Pańskiego