WAWRZYNIEC 09.08.2015   250 LECIE KOŚCIOŁA

WAWRZYNIEC 09.08.2015 250 LECIE KOŚCIOŁA
„ Niech Pan Bóg waszych Ojców pomnoży Was tysiąckrotnie i niech wam błogosławi jak wam powiedział” V Mż 1,11
Marzenie o posiadaniu własnego kościoła, miejsca modlitwy i społeczności z naszym Bogiem, miejsca zwiastowania Ewangelii Zbawienia w Chrystusie, udzielania Sakramentów towarzyszyło ewangelikom zamieszkującym Golasowice oraz okoliczne miejscowości bardzo długo. Marzenie to mogło się spełnić dopiero po zgodzie króla Fryderyka II, który zezwolił na budowanie kościołów ewangelickich pod warunkiem samodzielnego ich utrzymywania. 26 maja 1764 roku ewangelicy z Golasowic, Jarzabkowic, Pielgrzymowic oraz Bzia, Ruptawy i Cisówki zadeklarowali zbiórkę 200 talarów rocznie, a właściciel Golasowic baron Otto Traugott von Marklowky dołożył ze swej szkatuły 100 florenów na utrzymanie księdza i szkoły. 16 styczeń 1765 roku to ważny dzień otrzymania królewskiej koncesji na wybudowanie ewangelickiego kościoła. W ślad za nią baron von Marklowski 13 lutego 1765 roku otrzymał prawo do powołania duchownego.
Jak wielka i nieopisana musiała być radość ówczesnych ewangelików, naszych praojców gdy 10 sierpnia 1765 roku położono kamień węgielny pod budowę kościoła.
„Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, lud, który wybrał sobie na dziedzictwo” Ps 33,12 – tymi słowami przywitani zostali wszyscy przybyli na Jubileusz golasowickiej Świątyni. Wśród Duchownych którzy swoją obecnością uświetnili uroczystość wymienić należy: Biskupa Kościoła ks. Jerzego Samca, Biskupa Diecezji Katowickiej ks. dra Mariana Niemca, ks. Prezesa Daniela Ferka, ks. Tadeusza Makulę, ks. Radcę Jana Badurę, ks. Jana Raszyka, Panią Diakon Renatę Raszyk, ks. Marcina Brzóskę, ks. Romana Grabowskiego (rz.-kat). Wśród gości powitać mogliśmy również Prezesa Konsystorza P. Adama Pastuchę, P. Radcę Konsystorza Bożenę Polak, Senatora Adama Ździebło, Wójta Gminy Pawłowice Franciszka Dziendziela, Przewodnicączego Rady Gminy Pawłowice Aleksandra Szymurę, Przewodniczącą Rady Powiatu Pszczyńskiego Agatę Tucką –Marek, członka Zarządu Powiatu Grzegorza Nogły.
Kazanie w czasie nabożeństwa spowiednio-komunijnego wygłosił Zwierzchnik Kościoła ks. Biskup Jerzy Samiec.
W trakcie uroczystości występowały chóry, zespoły i soliści –członkowie golasowickiej parafii: chórek Nowego Przymierza, chór parafialny, zespół Solus Deus, Piotr Karzełek i Aleksandra Dyrna.
Uroczystość miała podniosły charakter, dostarczyła uczestnikom wielu wspaniałych wrażeń i wzmocniła wiarę. Byłą okazją do dziękczynienia za lata Bożego błogosławieństwa, wspólnego śpiewu, słuchania Słowa Bożego, Spowiedzi i Komunii Świętej.
Z okazji Jubileuszu została wydana ksiązka pt: „Z dziejów parafii ewangelickiej w Golasowicach. Jubileusz 250-lecia kościoła” napisana przez żorskiego historyka p. Jana Delowicza. Publikacja oprócz części historycznej, opisującej wiele ważnych faktów dotyczących naszych terenów, zawiera olbrzymi zbiór fotografii archiwalnych i współczesnych.
Po uroczystym nabożeństwie można było skosztować tradycyjnego już wawrzyńcowego „kołocza” wypiekanego przez parafialne Koło Pań. Pogoda do pisała ponad miarę a radosnego nastroju dopełniły utwory grane przez orkiestrę dętą.
Popołudniu o godzinie 16.00 odbył się koncert Beaty Bednarz z zespołem, który zgromadził ponownie tego dnia rzesze słuchaczy i wypełnił kościół.