Diakonia jako przejaw kultury ewangelickiej

Już po raz ósmy spotkali się (11.04) przedstawiciele środowiska medycznego z terenu Diecezji Katowickiej z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia, który przypada 7 kwietnia.

Była więc sposobność do integracji osób związanych z medycyną. Był odpowiedni moment, aby docenić i podziękować lekarzom, pielęgniarkom, położnym, terapeutom za ich kompetencje i wysiłek, który wkładają w proces wspierania i ratowania ludzkiego zdrowia i życia.

Każde z dotychczasowych spotkań to możliwość poznania nowego miejsca, aktywnego uczestniczenia w nabożeństwie, zdobycia nowych inspiracji dla własnych przemyśleń i postaw. Wreszcie te spotkania, zaaranżowane w gronie współwyznawców, dały asumpt, by razem świętować, rozmawiać, posłuchać muzyki, zjeść wspólny obiad, napić się kawy, oderwać się od codziennych zajęć.

Spotkania Pracowników Służby Zdrowia są organizowane od 2008 roku. Do tej pory odbywały się w różnych miejscach w Zabrzu, m.in.:w siedzibie Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii, 320 m. pod ziemią w zabytkowej kopalni „Guido”, na scenie Teatru Nowego, w Śląskim Centrum Chorób Serca, a w tym roku w Senior Residence w Katowicach.

Dlaczego akurat takie miejsce? Ono bowiem trafnie wpisuje się w tematykę roku 2015, którą stanowi kultura ewangelicka. Niewątpliwie przejawem tej kultury jest diakonia, czyli służba dla drugiego człowieka.

Spotkanie rozpoczęło się w kaplicy Rezydencji Seniorów nabożeństwem ze spowiedzią i Komunią Świętą. Kazanie wygłosił ks. radca Henryk Reske, a intencje modlitewne odczytali uczestnicy.

W nabożeństwie wzięli także udział mieszkańcy, personel i dyrekcja Senior Residence.

Po nabożeństwie, prelekcję o Diakonii Neuendettelsau i jej założycielu  ks. Wilhelmie Löhe przedstawił ks. Jan Badura z Pszczyny. Dynamiczna narracja prelegenta i bogaty materiał fotograficzny z grudniowej podróży studyjnej księży do bawarskiej miejscowości Neuendettelsau uświadomiły słuchaczom na nowo, że wiara czynna w miłości, tworzy nową jakość, tworzy osobliwą kulturę.

Kultura zaś jest rozumiana jako uprawianie, dbanie i pielęgnowanie ludzkiego życia. Okazuje się, że kultura w wydaniu ewangelickim jest bardzo pragmatyczna, użyteczna i bliska życiu. Zresztą potwierdza to także motto Diakonii Neuendettelsau, które brzmi: „Nadawać kształt życiu”. Uczestnicy spotkania mogli więc tutaj odnaleźć wspólny wątek, przecież pracownicy Służby Zdrowia też kształtują życie swoich pacjentów i podopiecznych.

Po obiedzie, dla zaproszonych gości oraz mieszkańców domu zagrał zespół smyczkowy, działający przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zabrzu pod dyr. Łukasza Ungera. Ostatnim punktem programu było zapoznanie się z funkcjonowaniem Senior Residence oraz zwiedzanie obiektu.

W nawiązaniu do tematu roku 2015 warto zaznaczyć, że Diakonia Neuendettelsau opiera się na trzech filarach, są to: chrześcijańskość, profesjonalizm i gospodarność.

Diecezjalna Komisja Wychowania Chrześcijańskiego i uczestnicy spotkania serdecznie dziękują Dyrekcji Senior Residence i Diecezji Katowickiej za okazaną życzliwość i umożliwienie zorganizowania spotkania Pracowników Służby Zdrowia na terenie nowego obiektu Diakonii Neuendettelsau w Katowicach-Kostuchnie.

ks. Dariusz Dawid