Stypendium im. ks. bpa Tadeusza Szurmana

Fundatorzy Anna i Piotr Kurkowie już po raz drugi ogłaszają nabór kandydatów do uzyskania pomocy materialnej dla uzdolnionych artystycznie dzieci oraz uczącej się młodzieży w wieku do 24 lat – członków Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego w RP.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie do 15 maja 2015 roku wniosku wraz z wymienionymi w nim załącznikami. Wzór wniosku oraz Regulamin Funduszu dostępny jest na: stronach internetowych: www.katowice.luteranie.pl oraz www.luteranie.pl, a także w parafiach.

Wnioski należy przesyłać na adres:
Parafia Ewangelicko–Augsburska w Katowicach
ul. Warszawska 18
40–006 Katowice.

Stypendium zostanie przyznane jednej osobie wyłonionej przez Kapitułę Funduszu, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach oraz Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, na podstawie oceny złożonych wniosków zgodnie z Regulaminem.

Wysokość stypendium w 2015 roku wynosi 1 000 euro (równowartość w złotych, nie mniej niż 4 000,00 zł).

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody nastąpi w dniu 14 czerwca 2015 roku, podczas Diecezjalnego Przeglądu Twórczości Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych w Jastrzębiu-Zdroju.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt na adres mailowy katowice@luteranie.pl