Diecezjalny zjazd konfirmantów

Diecezjalna Komisja Wychowania Chrześcijańskiego i parafia w Mikołowie były organizatorami spotkania konfirmantów rocznika 2015 r. i ich rodziców, które odbyło się 25 kwietnia.

Tematem przewodnim spotkania były słowa biblijnego hasła roku: Przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas, ku chwale Boga z Listu ap. Pawła do Rzymian 15,7. Słowa tego hasła w sposób szczególny wpisują się także w tę ważną uroczystość tak dla konfirmantów, jak i zboru. Bowiem konfirmacja to także przyjęcie, przyjęcie do grona dorosłych członków zboru. Zbór przyjmuje tych młodych w szeregi dorosłych, a konfirmanci przyjmują zobowiązania do odpowiedzialnego życia, dojrzałych decyzji i postaw.

Po powitaniu przez ks. Kornela Undasa, miejscowego proboszcza, uczestnicy spotkania obejrzeli etiudę teatralną „Duetu SU” z CME pt.: „Drzwi” nawiązującą w swoim przekazie do tegorocznego hasła.

Kolejnym punktem programu był wspólny śpiew, który poprowadziła młodzież z kilku parafii naszej diecezji. Podsumowaniem tej części była prelekcja: „Co to znaczy przyjąć siebie nawzajem?” w odniesieniu do konfirmantów, rodziców i zboru.
Następnie zebrani udali się na poczęstunek do plebanii i ogrodu parafialnego z przesłaniem, że przyjmowanie to także nasze rozmowy, poznawanie się, tworzenie atmosfery i budowanie relacji. Dopełnieniem tego było również późniejsze przedstawianie się poszczególnych grup z parafii wraz z duszpasterzami.

Po przerwie uczestnicy zjazdu powrócili do kościoła na nabożeństwo z liturgią młodzieżową. Zasłuchani w zwiastowane słowo konfirmanci i rodzice usłyszeli wiele cennych duszpasterskich wskazań, aby nie ustała ich wiara i aktywność w życiu Kościoła. Na drodze ich życia będzie wiele pokus, ale muszą pamiętać, że Bogu zależy na ich szczęśliwym życiu i aby przez nie bezpiecznie przejść, potrzebują iść z Jezusem.

Wzorem Pana Jezusa, który karmił duchowo, ale też nie pozostawiał swoich słuchaczy głodnych, ostatnim punktem programu – po pozdrowieniach zwierzchnika diecezji bp. Mariana Niemca – był wspólny obiad oraz czas na spotkanie przy stołach, kontynuację i wymianę myśli.

DKWCh

fot. Iwona Spychała-Długosz