Bp Marian Niemiec zastępcą Biskupa Kościoła

Zwierzchnik Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, bp Marian Niemiec został zatwierdzony 11 kwietnia 2015 r. przez Synod w urzędzie zastępcy Biskupa Kościoła.

W związku z zakończeniem kadencji Biskupa Diecezji Wrocławskiej, ks. Ryszarda Bogusza w marcu br. zwierzchnik luteran w Polsce, bp Jerzy Samiec mianował bp Mariana Niemca na swego zastępcę, co zatwierdził Synod Kościoła w głosowaniu.

Zastępca Biskupa Kościoła zastępuje go we wszystkich czynnościach pasterskich w razie jego nieobecności lub choroby. W przypadku śmierci zwierzchnika Kościoła jego zastępca pełni wszystkie jego obowiązki do momentu wyboru nowego biskupa.

Ks. dr Marian Niemiec urodził się 17 lutego 1961 roku w Kobielicach koło Pszczyny. W latach 1979 – 1984 studiował teologię ewangelicką w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Został ordynowany na duchownego Kościoła w 1985 roku.

Po ordynacji pełnił funkcję wikariusza parafii w Starym Bielsku, a następnie w Opolu. W 1990 roku objął obowiązki proboszcza administratora tej ostatniej, a z dniem 23 marca 1993 został wybrany jej proboszczem. W latach 2002-2012 pełnił obowiązki radcy Rady Diecezjalnej Diecezji Katowickiej. W 2007 roku otrzymał tytuł doktora teologii ekumenicznej. Od 2004 roku jest prezesem Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie. W latach 2011-2014 pełnił funkcję Radcy Konsystorza Kościoła.

29 czerwca 2014 Zgromadzenie Parafialne zdecydowało o wyborze go na stanowisko proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach. Uroczysta instalacja odbyła się 7 września 2014 w Kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach.

Biskup Marian Niemiec pełni urząd zwierzchnika diecezji katowickiej od września 2014 roku.

Bp M. Niemiec jest żonaty, ma córkę i syna.

BIK