Synod Diecezjalny- 7 sesja

W sobotę 5 września obradował Synod Diecezji Katowickiej. Posiedzenie odbyło się w Katowicach. Jego celem było przyjęcie sprawozdania za rok 2019 , udzielenie absolutorium Radzie Diecezjalnej i przyjęcie preliminarza na rok 2021.