PODZIĘKOWANIE

RADA DIECEZJALNA OTRZYMAŁA PODZIĘKOWANIE Z EWANGELICKIEGO DOMU OPIEKI „OSTOJA POKOJU” W MIECHOWICACH  ZA WSPRACIE W CZASIE WAKI Z PANDEMIĄ. PODZIĘKOWANIE TO NALEŻY SIĘ WSZYSTKIM PARAFIOM , KTÓRE WSPARŁY  ZBIÓRKĘ PIENIĘŻNĄ. DZIĘKUJEMY