Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

W tym roku Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przypada   w dniach od 18 stycznia do 25 stycznia. Hasło tygodnia

„Trwajcie w mojej miłości, a przyniesie obfity owoc”  zaczerpnięty jest  z ew. Jana 15, 1-17 .

W Diecezji Katowickiej w związku z sugestią władz Polskiej Rady Ekumenicznej odbędzie się  jedno nabożeństwo centralne w Katowicach.  Odbędzie się ono w niedzielę 24.01.2020 roku o godz. 17.00 w Kościele Zmartwychwstania Pańskiego . Słowem Bożym służył będzie  ordynariusz diecezji lubelsko-chełmskiej ks. arcybiskup Abel.