Rozpoczyna się zbiórka darów na BPGA

„Niech dziękują Ci, Panie, wszystkie dzieła Twoje, a wierni twoi niech Ci błogosławią!” Ps. 145,10

Drodzy Współwyznawcy!

Po raz kolejny w swoim życiu czytacie odezwę Zarządu BPGA zawierającą prośbę o ofiary.

Takie prośby słyszymy bardzo często m.in. dlatego, że wciąż jest jeszcze wiele do zrobienia i wciąż borykamy się z brakiem środków, aby niektóre prace lub zadania zakończyć, a może i w ogóle rozpocząć.

Być może staliśmy się głusi na proszący głos: „podziel się, ofiaruj, wyciągnij ze swojego portfela środki finansowe”. Sami bowiem często mamy potrzeby, sami mamy problemy, a proszą nas, aby pomagać innym!

No właśnie! Idea pracy Bratniej Pomocy Gustawa Adolfa polega na tym, że sami mało posiadając, umiemy pomóc i podzielić się z innymi. To wielkie i piękne zdanie!

Gdzie trafiają nasze ofiary i na co są wykorzystywane?

Dziesiątki wyremontowanych świątyń we wszystkich diecezjach naszego Kościoła świadczących o tym, jak dbamy i jak angażujemy się w dobry wygląd i stan techniczny miejsc dla nas szczególnych, w których przecież się modlimy, chrzcimy nasze dzieci, konfirmujemy młodzież, błogosławimy małżonków i wreszcie żegnamy braci i siostry.

Nasze kościoły, kaplice, plebanie są zewnętrznymi wizytówkami naszego luteranizmu i troski o to, co dostaliśmy w spadku od poprzednich pokoleń!

Często najpierw nas widzą, a dopiero potem poznają!

Jest wiele miejsc w naszym Kościele, do których niezwłocznie musimy przyjść z pomocą i wesprzeć finansowo projekty remontów obiektów bliskich sercom naszych sióstr i braci.

Musimy wspomóc, zaopiekować się i … dziękować Bogu, że mogliśmy to uczynić dla parafian na północy, południu, wschodzie i zachodzie Polski.

Dlatego i w tym roku zwracamy się o zrozumienie i otwartość Waszych serc, gdy będziecie w swoich parafiach organizować zbiórkę ofiar na BPim.GA i składać ofiary na ten piękny i szczytny cel.

Z życzeniami Bożego błogosławieństwa

Zarząd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa