Zapłonęła świeca Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.

Po raz szesnasty rusza ekumeniczna akcja c. Już wkrótce – od pierwszej niedzieli Adwentu tradycyjne wigilijne świece rozprowadzane będą w całej Polsce. Tegoroczną edycję zainaugurowano w diecezji Katowickiej.
Rozpoczęcie akcji miało miejsce w czasie uroczystego nabożeństwa rozpoczynającego jesienną sesję Synodu Diecezji Katowickiej, które odprawione zostało w budynku Ciszy Syjonu należącym do historycznego kompleksu diakonijnego Ostoi Pokoju w Bytomiu-Miechowicach. Kierując słowo do synodałów, dyrektor Diakonii Diecezji Katowickiej – ks. Marcin Brzóska powiedział, że w przededniu roku 2016, który został ogłoszony przez Synod Kościoła Rokiem Kościoła, ważne jest uświadomienie sobie trzech filarów, na których opiera się posłannictwo Kościoła w świecie – martyrii, czyli gotowości składania świadectwa o Chrystusie, liturgii, czyli tworzenia wspólnoty nabożeństwa, wzajemnej modlitwy oraz diakonii, czyli czynnej miłości i gotowości niesienia w imię Chrystusa pomocy wszystkim potrzebującym. Zaapelował również do członków Synodu – zarówno duchownych, jak i świeckich, by stali się ambasadorami akcji w swoich lokalnych społecznościach.
Pierwsze tegoroczne świece na ołtarzu Ciszy Syjonu zapalili zwierzchnik Diecezji Katowickiej – ks. bp dr Marian Niemiec oraz ks. Marcin Brzóska.
Tradycyjnie organizatorzy przygotowali małe i duże świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Dochód z nich będzie przeznaczony na pomoc najmłodszym , którzy z różnych powodów znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.