Pierwszy proboszcz w Tychach

W niedzielę 8 listopada tyscy parafianie po raz pierwszy wybierali proboszcza. Został nim dotychczasowy proboszcz-administrator ks. Marcin Konieczny. Ksiądz Marcin otrzymał w pierwszej turze wystarczającą liczbę głosów do wygrania wyborów.