Ośrodek Telewizji Katowice wyemituje w Święto Niepodległości 11 Listopada o godz. 19.30 film „Muzyka i cisza” wielokrotnie nagradzany, poświęcony ewangelickiemu ustrońsko-wiślańsko-cieszyńsko-katowickiemu kompozytorowi (1911 – 1940) Janowi Sztwiertni, zmarłemu męczeńsko w nazistowskim lagrze Gusen-Mauthausen w Austrii. Dokument wyreżyserowała pani dr hab. Dagmara Drzazga.