Wprowadzenie Rady Parafialnej w Lubienii

W niedzielę 19.02.2023 r w Lubienii ksiądz biskup Marian Niemiec w asyście ks. administratora Eneasza Kowalskiego wprowadził nową Radę Parafialną w urzędowanie.