Podziękowanie

Podczas nabożeństwa w niedzielę Oculi- 12.03.2023 ksiądz biskup Marian Niemiec razem z Kuratorem Diecezji panem Janem Zachrajem podziękowali panu Arturowi Steinertowi za wieloletnią służbę w Synodzie Diecezjalnym i Radzie Diecezjalnej.