DKD w lutym

Dnia 14 lutego w Katowicach odbędzie się Diecezjalna Konferencja Duchownych .