245 lat Hołdunowa

Ekumeniczne nabożeństwo dziękczynne odbyło się w niedzielę, 7 czerwca br. w ewangelickim kościele Św. Trójcy w Lędzinach Hołdunowie na Górnym Śląsku.

Zostało ono zorganizowane z okazji 245. rocznicy założenia miejscowości Hołdunów, dziś będącej częścią miasta Lędziny. 25 maja 1770 roku, w dzień św. Urbana, 303 mieszkańców Kóz koło Bielska-Białej opuściło swoją wioskę i pod osłoną nocy oraz pszczyńskich huzarów udało się na gościnną ziemię księcia pszczyńskiego, aby rozpocząć tam nowe życie. W ten sposób powstała nowa osada, nazwana po czasie po polsku Hołdunów, a na cześć księcia pszczyńskiego nosząca też nazwę Anhalt.

Po powstaniu miejscowości utworzono tam również samodzielną parafię ewangelicką, jedną z najstarszych poreformacyjnych parafii na Górnym Śląsku. Jej pierwszym proboszczem był ks. Johann Schleiermacher, ojciec prof. Friedricha Schleiermachera, ojca nowożytnej teologii ewangelickiej (mieszkał on dwa lata w swojej młodości na hołdunowskiej plebanii).

Ewangelicy przechowują pamięć o tym wydarzeniu i z tej okazji, zwłaszcza przy okazji okrągłych rocznic, starają się o tym wydarzeniu przypominać. Tegoroczne uroczystości swoich inspiratorów znalazły w lokalnym środowisku mieszkańców Hołdunowa, szczególnie w Kołe Historyczno-Regionalnym Ziemi Lędzińskiej, działającym przy Miejskim Ośrodku Kultury. W założeniu uroczystości miały mieć wymiar ekumeniczny, ponadwyznaniowy, i dziękczynny, będący swojego rodzaju podziękowaniem za 245 lat – od początków do dnia dzisiejszego. I tak się też stało…

Organizatorem była Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lędzinach Hołdunowie. W tym ekumenicznym wydarzeniu współpracowała z parafią ewangelicką miejscowa Parafia Rzymskokatolicka Chrystusa Króla z proboszczem ks. Markiem Płazą, który wziął w nim udział i wygłosił kazanie podczas nabożeństwa. Zaproszone były też władze miasta Lędziny z burmistrz Krystyną Wróbel, która uczestniczyła wraz z grupą radnych miejskich w uroczystości oraz wygłosiła pozdrowienia i przekazała na ręce ks. dr. Adama Maliny, proboszcza parafii ewangelickiej, kwiaty. Obecna była również dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach Joanna Figura.

W liturgii wziął udział ks. Adam Malina i ks. Łukasz Ostruszka, a końcowego błogosławieństwa udzieli ks. Adam Malina i ks. Marek Płaza. W końcowej części uroczystości ks. Adam Malina przedstawił również krótką prezentację na temat 245 lat Hołdunowa, pokazując między innymi archiwalne zdjęcia całej miejscowości i jej szczególnie ważnych obiektów.

Śpiewał chór Jubilate Deo pod dyrekcją Joanny Bliwert-Hoderny. Chór ma siedzibę w Mysłowicach, ale śpiewają w nim również mieszkańcy Lędzin.

Na zakończenie udano się też na cmentarz, gdzie złożono kwiaty na grobie ks. Johanna Schleiermachera, pierwszego duszpasterza parafii ewangelickiej w Hołdunowie, który zmarł w 1794 roku i został pochowany na miejscowym cmentarzu.

Po nabożeństwie odbyło się jeszcze w salce parafialnej spotkania przy kawie zaproszonych gości z radą parafialną.

zdjęcia: Mirosław Leszczyk, Manfred Centner