Rok 2017  ROKIEM REFORMACJI  w województwie śląskim

Sejmik Województwa Śląskiego na swojej XII sesji w dniu 21 września 2015 podjął uchwałę w sprawie przyjęcia rezolucji o ogłoszeniu roku 2017 Rokiem Reformacji. Uchwałę podjęto jednogłośnie. Na sali obecni byli:
Zwierzchnik Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, ks. bp dr Marian Niemiec, Zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, ks. dr Grzegorz Giemza oraz pani poseł Aleksandra Trybuś-Cieślar.

Po głosowaniu ks. bp dr Niemiec podziękował zebranym radnym za podjęcie uchwały, przypomniał jakie znaczenie miała Reformacja i zadeklarował:
„Będziemy się starali wypełnić ten Rok wartościową treścią, abyśmy w duchu ekumenizmu, wzajemnego poszanowania, lepiej się poznawali, doceniali i byli gotowi do służenia dla dobra ogólnego i każdego mieszkańca. By Śląsk był szmaragdem, którego wartością, bogactwem i pięknem jest jego różnorodność”.

Sejmik Województwa Śląskiego jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa. Jego kadencja trwa 4 lata. W skład Sejmiku wchodzą radni województwa wybierani w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i tajnych.

Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska