Gliwice- Jubileusz szkół ETE

Jubileusz XX lecia Szkół ETE
11 października 2015 roku w gliwickiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej obchodzono 20-lecie Szkół ETE im. Alberta Schweitzera. Świętowanie rozpoczęło nabożeństwo dziękczynne w Kościele Zbawiciela, w czasie którego kazanie wygłosił Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ks. bp Jerzy Samiec, który razem z gliwickimi ewangelikami ponad dwadzieścia lat temu tworzył Liceum Ogólnokształcące Ewangelickiego Towarzystwa Edukacyjnego. W czasie nabożeństwa zbór śpiewał Bogu na chwałę razem z chórem „Z Miłości”.
W czasie oficjalnej części spotkania w auli Szkół, odbyło się spotkanie z zaproszonymi gośćmi, Absolwentami, Rodzicami, Nauczycielami i Uczniami. Honorowymi gośćmi byli: ks. bp Jerzy Samiec, ks. bp Jan Szarek, ks. bp Marian Niemiec, przewodniczący Rady Miasta Gliwice – p. Marek Pszonak, Naczelnik Wydziału Edukacji Miasta Gliwice – p. Mariusz Kucharz, dyrektor partnerskiej szkoły Gymnasium Uslar – dr Hermann Weinreis, dyrektorzy chrześcijańskich szkół z różnych miejsc w Polsce. Obok przemówień Gości odczytano listy gratulacyjne wystosowane przez: Pana Premiera – Profesora Jerzego Buzka, Prezydenta Miasta Gliwice – p. Zygmunta Frankiewicza, Dyrektora ACSI – Laci Demetera. Występ absolwentki Szkoły, sopranistki, p. Doroty Gibiec-Kurowskiej stworzył niepowtarzalną atmosferę tej części urodzinowych obchodów. Część oficjalną podsumował prezes Ewangelickiego Towarzystwa Edukacyjnego – ks. Andrzej Wójcik, który wspomniał tych, którzy byli zaangażowani w tworzenie i pracę na rzecz ETE, a odeszli do wieczności. Dziękował także za ogromne serca i zaangażowanie tych, którzy byli od samego początku, aż po dziś dzień zaangażowani w dzieło ETE – Marii i Czesławowi Czudkom oraz p. Renacie Bąk, która przez 20 lat pracowała w ETE, dbając o czystość budynków, a w tym roku przeszła na emeryturę. Mówił także o marzeniach i rozwoju ETE w związku z 500 leciem Reformacji i 2017 rokiem. (rok 2017 został ogłoszony przez Sejmik Śląski Rokiem Reformacji). Część oficjalną zakończył dziekczynną modlitwą. Czas bankietu był okazją do wielu rozmów, wspomnień i oglądania przygotowanych przez nauczycieli i uczniów pokazów i wystaw. O godzinie 15.00 zgromadzeni mieli okazję uczestniczyć w niezwykłym spektaklu muzycznym przygotowanym przez zespół Negev: Agnieszka Bielanik-Witomska śpiew, Katarzyna Kupiec gitara i Bartłomiej Balcerzak skrzypce. Z pomocą muzyki zespół NEGEV ożywił świat żydowskich miasteczek, świat chasydów tańczących ku chwale Pana, rabinów pochylonych nad Talmudem, kóz przypiętych do płotów. Ożywił miejsca, gdzie w drewnianych bożnicach słychać dźwięki modlitw, w sobotę widać w oknach palące się świece, a na grobach zamiast kwiatów kładzie się kamienie.
Ostatnią część – „Spotkanie po latach” rozpoczęła Dyrektor Szkoły Maria Czudek odczytaniem listy obecności Absolwentów. Wyznaczony później czas szkolnego „Hyde Parku” był nie tylko wspomnieniem ale też potwierdzeniem wartości pracy nauczycieli i ich wkładu w życie Absolwentów.
Był to dzień niezwykły, dzień w którym wszyscy mogli podziękować Bogu za Jego błogosławieństwo, wierność i pomoc w realizacji edukacji chrześcijańskiej.