Polskie Towarzystwo Ewangelickie  Oddział w Katowicach i Parafia Ewangelicko -Augsburska w Katowicach zapraszają na spotkanie z diakon Aleksandrą Błahut-Kowalczyk 21 czerwca 2016 roku (wtorek ) o godz. 17.00 w sali Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Katowicach, ul. Warszawska 18