Róża Lutra w Zabrzu

Podczas nabożeństwa 3 września w Zabrzu przedstawiciele Rady Diecezjalnej wręczyli nagrodę „Róża Lutra” pani Brygidzie Furgoł

 

LAUDACJA

„Tu jest moja Parafia, ja tu zostaję” te słowa odzwierciedlają życie laureatki nagrody Róży Lutra” i jej związanie z Parafią w Zabrzu i zaangażowanie w życie parafialne i troskę
o wszystkich parafian.

Brygida Furgoł urodziła się w 1933 roku w Zabrzu. Tu, w parafii ewangelickiej została ochrzczona i w 1948 roku konfirmowana przez ks. sen. Alfreda Hauptmanna.

Gdy w latach powojennych i późniejszych wielu parafian postanowiło wyjechać do Niemiec, ona, chociaż miała takie możliwości, chciała zostać i została w Zabrzu. Dlaczego? Ponieważ tu była jej parafia, tu był jej dom duchowy, tu byli ci, którym chciała służyć. I służyła w wielu obszarach życia parafialnego. Przez wiele lat śpiewała w chórze parafialnym, prowadziła szkółki niedzielne w Zabrzu i Biskupicach. Zbór doceniał jej zaangażowanie i wybierał do Rady Parafialnej. W okresie wielkiego kryzysu gospodarczego zajmowała się pomaganiem najbardziej potrzebującym poprzez wydawanie darów przychodzących z zagranicy.

Żadnej pracy się nie bała, żadna praca, służba w parafii nie była jej obca, jak chociażby praca w kancelarii parafialnej. Do dzisiaj jest członkiem Klubu Seniora działającym
w parafii. Niestety stan zdrowia nie zawsze pozwala na przybywanie na spotkania.

Postać Brygidy Furgoł jest na zawsze wpisana w historię i życie zabrzańskiej parafii.

Brygida Furgoł otrzymuje nagrodę „Róża Lutra” za różnorodne, bezinteresowne zaangażowanie w życie i działalność Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zabrzu, wychowywanie młodych pokoleń zabrzańskich ewangelików i bezprzykładne przywiązanie do parafii i kościoła.

Za Kapitułę

Kurator Diecezjalny                                                                       Biskup Diecezjalny

Jan Zachraj                                                                            ks. bp dr Marian Niemiec

 

 

Katowice, 3 września 2023 r.