Pierwszy proboszcz w Tychach

Pierwszy proboszcz w Tychach

W niedzielę 8 listopada tyscy parafianie po raz pierwszy wybierali proboszcza. Został nim dotychczasowy proboszcz-administrator ks. Marcin Konieczny. Ksiądz Marcin otrzymał w pierwszej turze wystarczającą liczbę głosów do wygrania wyborów.Więcej →

Pamięci Jana Sztwiertni

Ośrodek Telewizji Katowice wyemituje w Święto Niepodległości 11 Listopada o godz. 19.30 film "Muzyka i cisza" wielokrotnie nagradzany, poświęcony ewangelickiemu ustrońsko-wiślańsko-cieszyńsko-katowickiemu kompozytorowi (1911 - 1940) Janowi Sztwiertni, zmarłemu męczeńsko w…Więcej →
„Śląskie Szmaragdy” wręczone

„Śląskie Szmaragdy” wręczone

„Śląski Szmaragd” jest wyróżnieniem przyznawanym wybitnym przedstawicielom Śląska za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ekumenizmu, tolerancji, pojednania między narodami i integracji europejskiej. Śląsk jako pogranicze wielokulturowe, wielonarodowe i wielowyznaniowe wniósł i…Więcej →